Dr. Om Prakash Mishra
Dr. Om Prakash Mishra
Chairman
Yuvaraj Adhikari

Yuvaraj Adhikari
Director
Usha Bhandari

Usha Bhandari
Public Director
NISHAR AHAMAD DARJI

NISHAR AHAMAD DARJI
Public Director
Tank Bahadur Basnet

Tank Bahadur Basnet
Independent Director